Hem

Kontaktringen


Kontaktringen är en "trygghetstelefon" eller liv-lina dit medlemmarna ringer varje dag. Kontaktringen är öppen fram till kl 13.00 alla dagar året om.


En telefonsvarare tar emot samtalet och medlemmen lämnar sitt namn och telefonnummer. En frivillig med-arbetare lyssnar dagligen av telefonsvararen och skulle någon medlem inte ha lämnat meddelande så rings denna person upp. Om personen inte kan nås via telefon rings i stället en närstående person, anhörig eller granne upp.


Det är viktigt att poängtera att Kontaktringen inte har tillgång till sina medlemmars nycklar.


Hör av dig så skickar vi en anmälningsblankett.


Sommarresa

Varje sommar ordnar Kontakt och Gemenskap resor för äldre i Oscars församling. Resan går i år till Söderköping mellan den 11-16 juni. Med på resan följer en resevärdinna som kan vara till din hjälp men du måste kunna klara dig på egen hand. Det finns möjlighet att efter ekonomisk bedömning få bidrag till resan. Det finns en blankett för fondansökan.
Kontakta kontoret.


Intresseanmälan för resan senast 1 april. 


Besöksverksamhet


Kontakt och Gemenskaps besöksgrupp är en verksamhet som bedrivs i samarbete med Oscars församlings diakoni. Det finns möjlighet att få besök i hemmet, sällskap på promenaden eller hjälp vid besök till läkare, bank, frisör, etc. Dessa tjänster är helt kostnadsfria.


Eller du kanske själv vill göra en insats genom att besöka någon som känner sig ensam. Hör av dig.


Sommar med barnen

Har du på grund av knappa resurser små möjligheter att göra något extra tillsammans med dina barn under sommaren?


Kontakt och Gemenskap

erbjuder ekonomisk hjälp till

sommaraktiviteter för ensamstående föräldrar med

barn t o m 19 år och boende i Oscars församling. Annonsering sker i stadsdelstidningarna. Ansökningsperiod från slutet av mars till slutet av april.
Ekonomisk hjälp


Kontakt och Gemenskap kan till boende i Oscars församling  ge ekonomisk hjälp till behövande, om kraven för att få stiftelsemedel uppfylls.  Det kan gälla hjälp till någon med oförutsedda utgifter som inte riktigt ryms inom vardagsbudgeten, till exempel bidrag till nya glasögon eller tandvård. Alla församlingsbor är välkomna att söka året om.

Kontakta oss

Om du vill komma i kontakt med oss går det bra att ringa eller maila Anette.


Kontoret

Telefon: 08-664 43 12.

Epost: kontakt@kogioscars.se

Sms: 070 2773250


Styrelsen

Agneta Sundberg Wahlund, ordförande

Klas Weidstam, vice ordförande och

skattmästare 

Hans Rhodin, ledamot

Harriet Lockner, ledamot

Paula Wiklund, ledamot

Anne Cederhage, ledamot

Gerd Knutsdotter, suppleant
Bo Lindberg, suppleant

Anette Karinen Acosta, ständigt adjungerad


Aktuellt

Här kan du läsa om aktuella händelser 2022