Hem

Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddsförordning från EU som heter GDPR (General Data Protection Regulation) som ersätter den gamla PUL( Personuppgiftslagen). Syftet med GDPR är att stärka individens rätt och personliga integritet.


Föreningen Kontakt och Gemenskap i Oscars församling värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd. Vi vill att alla ska känna sig trygga med vår behandling av personuppgifter.


Sammanfattning av personuppgiftshantering inom Föreningen Kontakt och Gemenskap i Oscars församling.


Vem är personuppgiftsansvarig?


Föreningen Kontakt och Gemenskap i Oscars församling (org.nr: 802004-9238) är personuppgiftsansvarig för alla dina personuppgifter som behandlas inom ramen för föreningen.


Vad är ändamålen med personuppgiftshanteringen som sker med stöd av samtycke?


Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:


‐ För att registrera dig som medlem i föreningen


‐ För att skicka ut information om föreningens verksamhet


Vad för typ av personuppgifter inhämtas och behandlas?


Vi behandlar enbart sådana uppgifter som vi bedömer är nödvändiga för att bedriva vår verksamhet.


Följande kategorier av personuppgifter inhämtas och behandlas av oss:


‐Namn


‐Kontaktuppgifter (adress, e-postadress och telefonnummer);


Rätten att återkalla ett lämnat samtycke och få personuppgifter raderade


Det är frivilligt att lämna dina personuppgifter och ett lämnat samtycke kan när som helst återkallas.


Samtycket återkallas genom att kontakta Föreningen Kontakt och Gemenskap i Oscars församling.


Om samtycket återkallas kan vi inte fortsätta behandla dina personuppgifter för de ändamål som samtycket inhämtades för.


Lagringstid av personuppgifter


Vi sparar dina uppgifter så länge som du väljer att vara medlem i föreningen. Om du väljer att säga upp ditt medlemskap så tar vi bort dina personuppgifter i kartotek, från datoriserad medlemslista och adressregister. Endast utebliven betalning innebär inte omedelbar radering.

Kontakt och Gemenskap i Oscars församling är en från kyrkan fristående ideell lekmannaförening som varit verksam sedan 1907. Vi finns till hands för gamla, ensamma, sjuka och andra församlingsbor som behöver hjälp eller omvårdnad.


Vi erbjuder bland annat "trygghetstelefonen" Kontaktringen, besök i ditt hem, hjälp med vardagsärenden eller promenadsällskap samt ekonomiskt stöd för oförutsedda utgifter och för ensamstående föräldrar. Vi ordnar dessutom en sommarresa för äldre varje år.


Den som vill kan bli medlem i Kontakt och Gemenskap. Som medlem får man delta i våra soppluncher med föredrag, vår höstutflykt samt Vårlunchen med musikunderhållning. Medlemsavgiften är 150 kr per år.


Kontakta kontoret:

08-664 43 12 eller kontakt@kogioscars.se   

Kontaktringen


Kontaktringen är en "trygghetstelefon" eller liv-lina dit medlemmarna ringer varje dag. Kontaktringen är öppen fram till kl 13.00 alla dagar året om.


En telefonsvarare tar emot samtalet och medlemmen lämnar sitt namn och telefonnummer. En frivillig med-arbetare lyssnar dagligen av telefonsvararen och skulle någon medlem inte ha lämnat meddelande så rings denna person upp. Om personen inte kan nås via telefon rings i stället en närstående person, anhörig eller granne upp.


Det är viktigt att poängtera att Kontaktringen inte har tillgång till sina medlemmars nycklar.


Hör av dig så skickar vi en anmälningsblankett.


Sommarresa

Varje sommar ordnar Kontakt och Gemenskap resor för äldre i Oscars församling. Resan går till  Söderköpings Brunn och är en vecka lång. Med på resorna följer en resevärdinna som kan vara till din hjälp men du måste kunna klara dig på egen hand. Det finns möjlighet att efter ekonomisk bedömning få bidrag till resan. Det finns en blankett för fondansökan.


Ansökningsperiod från slutet av mars till slutet av april. 
Vi vet ännu inte om det blir någon resa 2021. Ring för mer inforamtion i vår.


Besöksverksamhet


Kontakt och Gemenskaps besöksgrupp är en verksamhet som bedrivs i samarbete med Oscars församlings diakoni. Det finns möjlighet att få besök i hemmet, sällskap på promenaden eller hjälp vid besök till läkare, bank, frisör, etc. Dessa tjänster är helt kostnadsfria.


Eller du kanske själv vill göra en insats genom att besöka någon som känner sig ensam. Hör av dig.


Sommar med barnen

Har du på grund av knappa resurser små möjligheter att göra något extra tillsammans med dina barn under sommaren?


Kontakt och Gemenskap

erbjuder ekonomisk hjälp till

sommaraktiviteter för ensamstående föräldrar med

barn t o m 19 år och boende i Oscars församling. Annonsering sker i stadsdelstidningarna. Ansökningsperiod från slutet av mars till slutet av april.
Ekonomisk hjälp


Kontakt och Gemenskap kan till boende i Oscars församling  ge ekonomisk hjälp till behövande, om kraven för att få stiftelsemedel uppfylls.  Det kan gälla hjälp till någon med oförutsedda utgifter som inte riktigt ryms inom vardagsbudgeten, till exempel bidrag till nya glasögon eller tandvård. Alla församlingsbor är välkomna att söka året om.

Kontakta oss

Om du vill komma i kontakt med oss går det bra att ringa eller maila Anette.


Kontoret

Telefon: 08-664 43 12.

Epost: kontakt@kogioscars.se

Sms: 070 2773250


Styrelsen

Agneta Sundberg Wahlund, ordförande

Klas Weidstam, vice ordförande och

skattmästare 

Hans Rhodin, ledamot

Harriet Lockner, ledamot

Paula Wiklund, ledamot

Anne Cederhage, ledamot

Gerd Knutsdotter, suppleant

Anette Karinen Acosta, ständigt adjungerad


Aktuellt

Här kan du läsa om aktuella händelser 2021


Copyright © All Rights Reserved

Föreningen Kontakt och Gemenskap i Oscars församling

Fredrikshovsgatan 8, 115 23 Stockholm