Välkommen till föreningen Kontakt och Gemenskap

Kontakt och Gemenskap i Oscars församling är en från kyrkan fristående ideell lekmannaförening som varit verksam sedan 1907. Vi finns till hands för gamla, ensamma, sjuka och andra församlingsbor som behöver hjälp eller omvårdnad.Kontaktringen


Kontaktringen är en "trygghetstelefon" eller liv-lina dit medlemmarna ringer varje dag. Kontaktringen är öppen fram till kl 13.00 alla dagar året om.


En telefonsvarare tar emot samtalet och medlemmen lämnar sitt namn och telefonnummer. En frivillig med-arbetare lyssnar dagligen av telefonsvararen och skulle någon medlem inte ha lämnat meddelande så rings denna person upp. Om personen inte kan nås via telefon rings i stället en närstående person, anhörig eller granne upp.


Det är viktigt att poängtera att Kontaktringen inte har tillgång till sina medlemmars nycklar.


Hör av dig så skickar vi en anmälningsblankett.

Kontakt och Gemenskap

Våra tjänster


Vi erbjuder bland annat "trygghetstelefonen" Kontaktringen, besök i ditt hem, hjälp med vardagsärenden eller promenadsällskap samtekonomiskt stöd för oförutsedda utgifter och för ensamstående föräldrar. Vi ordnar dessutom en sommarresa för äldre varje år.


Den som vill kan bli medlem i Kontakt och Gemenskap. Som medlem får man delta ivåra soppluncher med föredrag,vår höstutflykt samt Vårlunchen med musikunderhållning. Medlemsavgiften är 150 kr per år.


Besöksverksamhet


Kontakt och Gemenskaps besöksgrupp är en verksamhet som bedrivs i samarbete med Oscars församlings diakoni. Det finns möjlighet att få besök i hemmet, sällskap på promenaden eller hjälp vid besök till läkare, bank, frisör, etc. Dessa tjänster är helt kostnadsfria.


Eller du kanske själv vill göra en insats genom att besöka någon som känner sig ensam. Hör av dig.


Ekonomisk hjälp


Kontakt och Gemenskap kan till boende i Oscars församling ge ekonomisk hjälp till behövande, om kraven för att få stiftelsemedel uppfylls. Det kan gälla hjälp till någon med oförutsedda utgifter som inte riktigt ryms inom vardagsbudgeten, till exempel bidrag till nya glasögon eller tandvård. Alla församlingsbor är välkomna att söka året om.

Sommarresa

Varje sommar ordnar Kontakt och Gemenskap resor för äldre i Oscars församling. Resan går till Söderköping och vi bor i eget rum på Söderköpings Brunnshotell mellan 1-5 juli. 
Med på resan följer en resevärdinna som kan vara till din hjälp men du måste kunna klara dig på egen hand. Det finns möjlighet att efter ekonomisk bedömning få bidrag till resan. Det finns en blankett för fondansökan. Kontakta kontoret.


Intresseanmälan för resan senast i april. Hör av dig för mer information!


Sommar med barnen

Har du på grund av knappa resurser små möjligheter att göra något extra tillsammans med dina barn under sommaren?


Kontakt och Gemenskap erbjuder ekonomisk hjälp till sommaraktiviteter för ensamstående föräldrar med

barn t o m 19 år och boende i Oscars församling. Annonsering sker i stadsdelstidningarna. Ansökningsperiod från slutet av mars till slutet av april. Hör av dig för ansökan.


unsplash